ก.พ.ร. Report
  KM ศอ.4ราชบุรี
  งานวิจัย
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
  จุลสาร ของ ศอ.4
  ฐานข้อมูลส่งเสริมฯ
  บทความวิชาการ
  ศูนย์ฝึกอบรม
  รายงานประจำปี 2552
  เวทีวิชาการ
  ชมรมจริยธรรม
  ทำเนียบวิทยุชุมชนปี2552
   กรอกข้อมูลจำนวน
  รายของการสนับสนุน
  ภาคีเครือข่าย
  e-Mail Register
  ทำเนียบงานวิจัย 2551
  ห้องสมุด ศอ.4
  ทำเนียบวิทยากร ปี 2552
  ผู้ดูแลระบบ
 
:: พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร์ :: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
 

• 1 : ข้อความ •  1 : หน้า  •  1

  Webboard > เรื่องทั่วไป ศอ.4  
 
 โครงการสมัชชาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดราชบุรี
สมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี.  เดินเครื่อง  ประชุมทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทุกระดับ
ผ.อ.พนัส  พฤกษ์สุนันท์ และทีมงานระดับเทพ คุณนา-คุณอ่าง ให้คำแนะนำคณะกรรมการสมาคม บริการอาหาร ของว่างและห้องประชุม  สมาคมคณะกรรมการทั้ง10 อำเภอซาบซึ้งนำใจดูแลผู้สูงอายุมาตลอดขอให้เจริญๆๆขอบคุณมากๆๆ
Post by: คนBanpong E-Mail: monte@hotmail.co.th วัน-เวลา: 364 weeks ago - 08:57:42 Tuesday,01 July , 2008

  ความคิดเห็น

สมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับการผลักดันจาก ผ.อ.พนัส   พฤกษ์สุนันท์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้แก่วันสถาปนาผู้สูงอายุ ในเดือนมิถุนายน 52 ปีนี้ยัง 50-50 อยู่ว่าจะทำกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่เหมือนที่ผ่านมาหรือไม่  ขอบคุณนายก  อบจ. นายวันชัย  ธีระสัตยกุล ที่ให้การสนับสนุนผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี ทั้งการประชุมประจำเดือนสมาคมได้อาศัยห้องประชุมและอาหาร  ขอให้กุศลผลบุญที่ดูแลผู้สูงอายุบังเกิดกับท่านและหน่วยงานของท่านทั้งสองหน่วยงานขอให้เจริญรุ่งเรือง  สาธุ  สาธุ
by: คนbanpong E-MAIL: montien_2551@yahoo.com วัน-เวลา: 2009-02-28 13:35:34

• 1 : ข้อความ •  1 : หน้า  •  1  

 

  Home | Site Map | F.A.Q. | Webboard | Guestbook | Download | Link | About me!
  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี : เลขที่ 429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  โทรศัพท์ : 032-310-368-71 | FAX : 032-323-311 | E-Mail : hpc4@anamai.moph.go.th