ก.พ.ร. Report
  KM ศอ.4ราชบุรี
  งานวิจัย
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
  จุลสาร ของ ศอ.4
  ฐานข้อมูลส่งเสริมฯ
  บทความวิชาการ
  ศูนย์ฝึกอบรม
  รายงานประจำปี 2552
  เวทีวิชาการ
  ชมรมจริยธรรม
  ทำเนียบวิทยุชุมชนปี2552
   กรอกข้อมูลจำนวน
  รายของการสนับสนุน
  ภาคีเครือข่าย
  e-Mail Register
  ทำเนียบงานวิจัย 2551
  ห้องสมุด ศอ.4
  ทำเนียบวิทยากร ปี 2552
  ผู้ดูแลระบบ
 
:: พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร์ :: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
 
เชิญบูชาเหรียญพุทธคุณ หลวงพ่อแก่นจันทน์ ๑๐๐ ปีเสือป่า มหามงคล
ขอต้อนรับเข้าสู่ Website ของศูนย์อนามัยที่ 4
สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
องค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

( The Principal Institute in Health Promotion and Environmental Health )
เอกสารโครงการประชุมปฎิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางและจัดทำแผนบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 30/11/2553
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยูนิตทำฟัน 1 เครื่อง 17/06/2554
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 01/06/2554
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 01/06/2554
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องส่องไฟเด็กลดอาการตัวเหลือง 19/05/2554
ประกาศ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 27/04/2554
ศูนย์อนามัยที่ 4 รวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน 20/04/2554
แผ่นพับศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียเพื่อลดโลกร้อน 20/04/2554
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19/04/2554
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างศึกษาและออกแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า ครั้งที่ 3 18/04/2554
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และครูพี่เลี้ยง 12/04/2554
ประกาศ เรื่องการส่งเสริมการใช้โปรแกรมสำนักงาน Openoffice 22/03/2554
ประกาศ สอบราคาจ้างศึกษาและออกแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า ครั้งที่ 2 22/03/2554
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์และครูพี่เลี้ยง 01/03/2554
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15/02/2554
ประกาศ สอบราคาจ้างศึกษาและออกแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า 09/02/2554
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนอบรมหลักสูตรวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม 08/02/2554
  ข่าวใหม่(ไม่เกิน 30 วัน) |  ข่าวเก่า |  ประกาศ     กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลไทย ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน
 
 
 
  ศอ. ๔ ราชบุรี งานติดตามประเมินผล (M&E)
ประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และสรุปความเห็นเบื้องต้นในการคิดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตาม “แผนแก้ปัญหาพื้นที่ ” ภายใต้งบส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  ประชุมหารือการจัดตั้ง “มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี”
ูนย์อนามัยที่ 4 ราชุบรี ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อจัดตั้งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรีขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชุบรี
  “พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตามแนวทางกิจกรรม 5 ส.”
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้จัดการบรรยายวิชาการโครงการ “พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตามแนวทางกิจกรรม 5 ส.”
  บริจาคขยะรีไซเคิล อลูมิเนียม และ กล่อง UHT
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้บริจาคขยะรีไซเคิล
  รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้จัดงานรดน้ำขอพร ณ อาคารเฉลิมราช เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
  รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์
นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุลผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และคณะ ร่วมรดน้ำขอพร
  นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ในวันที่ 31 มีนาคม 2554

 
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
view results
Free vote poll

คำรับรองปฎิบัติราชการศูนย์อนามัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2553
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย  
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรกฎหมายสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๔
ระบบทะเบียนเจ้าพนักงานสาธารณสุข
แบบสอบถามการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
 


  เรื่องทั่วไป ศอ.4
  เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
  เทคโนโลยี่และการสื่อสาร
  ชุมชนเข้มแข็ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  บทความวิชาการ
  งานกฎหมายสาธารณสุข
  กลุ่มพัฒนาวิชาการส่งเสริมฯ
  รับฟังข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น/คำชมเชย

  เขียน Comment ในสมุดเยี่ยม
  Download ข้อมูล
  Link ของส่วนราชการในเขต
  F.A.Q. (สิ่งที่ถามถึงกันบ่อย ๆ)
  Site MAP (Comming soon...)
Webboard กรมอนามัย ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพสอบถามได้ที่นี่
ติดตามผลคะแนน ตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
งานวิจัยต่าง ๆ ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ข้อมูลข่าวสารตามดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540)
รวมรวมจุลสาร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ที่เคยจัดทำมาในรูปแบบ E-BOOK
บทความวิชาการของ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์ฝึกอบรม ติดต่อขอพักห้องพัก
ระบบฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
 
Webboard กรมอนามัย ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพสอบถามได้ที่นี่ Webboard กรมอนามัย ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพสอบถามได้ที่นี่ Webboard กรมอนามัย ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพสอบถามได้ที่นี่ Webboard กรมอนามัย ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพสอบถามได้ที่นี่ Webboard กรมอนามัย ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพสอบถามได้ที่นี่ Webboard กรมอนามัย ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพสอบถามได้ที่นี่ Webboard กรมอนามัย ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพสอบถามได้ที่นี่
 
  Home | Site Map | F.A.Q. | Webboard | Guestbook | Download | Link | About me!
  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี : เลขที่ 429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  โทรศัพท์ : 032-310-368-71 | FAX : 032-323-311 | E-Mail : hpc4@anamai.moph.go.th